ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Α. ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΣΑΣ
  1. Αποστολή της παραγγελίας σας
Αμέσως μόλις παραληφθεί η παραγγελία σας, το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας, προγραμματίζει την γρήγορη παράδοσή της στον χώρο σας. Το τμήμα εξυπηρέτησης των πελατών μας θα επικοινωνήσει μαζί σας και θα ορίσετε από κοινού, επιθυμητό χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων.
  1. Παράδοση Παραγγελίας
2.1 Παραδόσεις γίνονται καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδος, από ώρα 9:00 έως ώρα 19:00. 2.2 Η παράδοση των εμπορευμάτων, εάν αφορά παραδόσεις εντός Αττικής ή πλησίον καταστημάτων της εταιρείας μας, γίνεται στον χώρο σας. 2.3 Για απομακρυσμένες περιοχές, η αποστολή των εμπορευμάτων γίνεται με εξωτερικούς συνεργάτες (μεταφορική/πρακτορείο) και η παράδοση γίνεται στην είσοδο του χώρου σας (μονοκατοικία ή πολυκατοικία)
  1. Δικαίωμα υπαναχώρησης
3.1 Για παραγγελίες μέσω e-shop της εταιρείας μας, ο πελάτης έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη συναφθείσα σύμβαση πώλησης, επιστρέφοντας ολόκληρη την παραγγελία ή μέρος αυτής, χωρίς να υποχρεούται να ανακοινώσει στην Εταιρία το λόγο για τον οποίο επιθυμεί την επιστροφή των προϊόντων, εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αποστολής της παραγγελίας. Στην περίπτωση αυτή τον Πελάτη επιβαρύνει μόνο το άμεσο κόστος επιστροφής των επιστρεφόμενων προϊόντων. 3.2 Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, ο Πελάτης υποχρεούται να ενημερώσει την Εταιρία σχετικά αποστέλλοντας φωτογραφία του προς επιστροφή προϊόντος καθώς και την απόδειξη αγοράς του στην εταιρεία. Εφόσον η υπαναχώρηση ασκείται εντός της ανωτέρω προθεσμίας και με την προϋπόθεση ότι το προϊόν είναι σε άρτια κατάσταση, η Εταιρία θα την αποδέχεται ενημερώνοντας σχετικά τον Πελάτη. Ο Πελάτης υποχρεούται να αποστείλει το προϊόν στην άρτια κατάσταση στην οποία το παρέλαβε χωρίς δηλαδή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία του και χωρίς να έχουν αφαιρεθεί οι ειδικές σημάνσεις του προϊόντος.
  1. Επιστροφή χρημάτων
Α. Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων και αναλόγως αφενός μεν του τρόπου που ο Πελάτης επέλεξε να πληρώσει την Παραγγελία του και αφετέρου του τρόπου που θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή τους, η επιστροφή των χρημάτων θα γίνεται εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων. Β. Σε περίπτωση που κάποιο από τα προϊόντα της παραγγελίας που έχει πραγματοποιήσει ο πελάτης δεν είναι διαθέσιμο και εφόσον έχει ήδη εξοφληθεί με χρεωστική/πιστωτική κάρτα, το ποσό της αξίας του εν λόγω προϊόντος επιστρέφεται άμεσα στον λογιαριασμό του πελάτη, εντός μιας εργάσιμης ημέρας.
  1. Ευθύνη Εταιρίας
5.1 Η Εταιρία δεν ευθύνεται για καθυστέρηση ή αδυναμία εκτέλεσης της παρούσας οφειλόμενη σε γεγονότα ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά απεργία των μέσων μεταφοράς κ.λπ. Η Εταιρία σε κάθε τέτοια περίπτωση δικαιούται παράταση για την υλοποίηση των υποχρεώσεων της δυνάμει της παρούσας. 5.2 Η Εταιρία δεν ευθύνεται για την επιλογή των Προϊόντων για τα οποία ο Πελάτης παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος. 5.3 Η Εταιρία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, όπως αυτά επιβάλλονται από την συνήθη πρακτική, για την υψηλού επιπέδου ασφάλεια και προστασία αποκλειστικά και μόνο του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και των δικών της συστημάτων, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να αναβαθμίζει τα συστήματα προστασίας της και να διαθέτει αντιβιοτικά προγράμματα. Η Εταιρία, δεδομένης της φύσης του Διαδικτύου, δεν εγγυάται τη μη ύπαρξη ιών και δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση ζημίας του εξοπλισμού, του λογισμικού, των αρχείων ή άλλης ζημίας του Χρήστη ή του Πελάτη, η οποία προκαλείται από ιό. Η Εταιρία σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής (αστικής ή/και ποινικής φύσεως), ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική, ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λπ.), η οποία προκύπτει για χρήστες/πελάτες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος, ή για τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με την λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται μέσω αυτού ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Ακόμα, η Εταιρία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ζημία ή βλάβη, ή μόλυνση από ηλεκτρονικούς ιούς ή/και άλλα κακόβουλα προγράμματα, στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή σε άλλο ηλεκτρονικό μέσο που χρησιμοποιηθεί από χρήστη/επισκέπτη για πρόσβασή του στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, ούτε ευθύνεται για ζημία που έχει σχέση με αδυναμία εκτέλεσης, λάθος, παράλειψη, διακοπή, ελάττωμα, καθυστέρηση λειτουργίας ή εκπομπής ή πτώση γραμμής συστήματος κ.λπ.. 5.4 Για την ασφάλεια των συναλλαγών με τη χρήση καρτών, η Εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει καθώς όλες οι συναλλαγές πραγματοποιούνται σε ασφαλές περιβάλλον, όπου ο Πελάτης καταχωρεί τα στοιχεία της κάρτας του. 5.5 Η Εταιρία, οι εταίροι αυτής, οι διαχειριστές της, καθώς και οι εργαζόμενοι και τυχόν συνεργάτες της δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί ο Χρήστης, Πελάτης ή και τρίτος από παράνομη και αθέμιτη χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος από Χρήστη ή Πελάτη, κατά παράβαση των αναφερομένων στους παρόντες Όρους Χρήσης ή την ισχύουσα νομοθεσία.